Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Oświata / Gminne Przedszkole w Rogowie
28 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Gminne Przedszkole w Rogowie

 

GMINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE

Przedszkole dawniej i dziś

Gminne Przedszkole
ul. Kościuszki 2
88-420 Rogowo
Tel. 52-30-24-082

e-mail: przedszkole rogowo@interia.pl

Krótka historia

Nasze przedszkole zlokalizowane jest w ustronnej, bezpiecznej części Rogowa przy ul. Kościuszki 2 w budynku dawnej, tzw. „czerwonej szkoły” i istnieje od 1973 r. Posiadamy ogród przedszkolny mieszczący się na tyłach budynku, co zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i komfort zabawy oraz możliwość przebywania na świeżym powietrzu. Na terenie znajduje się dużo drzew, krzewów i trawników. Powstały w 2009 r. plac zabaw zaopatrzony jest w piaskownicę i urządzenia uatrakcyjniające dzieciom pobyt na świeżym powietrzu.

W dwukondygnacyjnym budynku, mieszczą się 4 przestronne, ciekawie wyposażone, posiadające „własny klimat” i stwarzające warunki do bezpiecznej zabawy oraz efektywnej nauki sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, szatnia, łazienka, kuchnia z zapleczem magazynowym, kotłownia, korytarz, poczekalnia dla rodziców, strych, archiwum, lokal mieszkalny i pomieszczenie gospodarcze. Przed frontem budynku znajduje się skwer, który stanowi wizytówkę naszej placówki. Staramy się, aby był on zawsze zadbany, ukwiecony i zazieleniony.

OFERTA PRZEDSZKOLA

 • Terapia logopedyczna
 • Język angielski
 • Zajęcia komputerowe
 • Zajęcia ekologiczno- przyrodnicze
 • Zajęcia plastyczne „Plastuś”
 • Wzbogacanie wiedzy o Unii Europejskiej „Mały Europejczyk”
 • Koncerty muzyczno- instrumentalne
 • Zabawy rytmiczno- muzyczne

Kadra

Dyrektorzy:

 • Marianna Bernard 1953 - 1986
 • Grażyna Lewicka 1986 - 2008
 • mgr Maria Kłosin 2009 -
 • Nauczycielki
  • Długoletni i obecni pracownicy:
   • Maria Kłosin
   • Renata Świtała
   • Halina Piniarska
   • Elżbieta Sosnowska
   • Barbara Jóskowiak
   • Violetta Antkowiak
   • Urszula Różańska
  • Emerytki:
   • Gabriela Nowak
   • Marianna Bernard
   • Grażyna Lewicka
  • Krótki staż w placówce:
   • Krystyna Michalska
   • Ryszarda Budzyńska
   • Beata Tomczak
   • Mirosława Górska
   • Jolanta Kuś
   • Halina Maciaszek
   • Jadwiga Tomczak
   • Alina Zanto
   • Maria Pietrykowska
 • Pracownicy administracji i obsługi:
  • Długoletni i obecni pracownicy:
   • Mariola Lasecka
   • Edyta Pieczyńska
   • Elżbieta Pawlaczyk
   • Wanda Kujawa
   • Jolanta Mrówczyńska
   • Katarzyna Marczak
   • Jarosław Pilarski
  • Emeryci:
   • Jerzy Bazułka
   • Irena Kupcewicz
   • Stanisława Pluta
   • Danuta Derech
   • Halina Pogorzelska
   • Joanna Majewska
   • Łucja Andrzejewska
   • Urszula Grzeczka
  • Krótki staż w placówce:
   • Teresa Smaruj
   • Wiktoria Mikulska
   • Marta Danelska
   • Kazimiera Danelska
   • Jadwiga Figier
   • Stanisław Domagała
   • Roman Dembosz
   • Helena Rabinek (Czapska)
   • Alicja Sokołowska
   • Jolanta Rachwalska

Modernizacja placówki od 1990 r.

 • Wymiana okien 1991r.,1997r.,1998r.
 • Naprawa dachu 1992r.,1993r.
 • Generalny remont łazienki 1994r.,
 • Generalny remont zaplecza kuchennego 1993r.,
 • Kapitalny remont kuchni i zakup nowego wyposażenia 1996r.,
 • Modernizacja poczekalni dla rodziców 2000r.,
 • Położenie płytek w szatni i na korytarzu w 2002r.,
 • Dostosowanie klatki schodowej do wymogów przeciw pożarowych i zamontowanie oświetlenia ewakuacyjnego 2006-2007r.,
 • Kapitalny remont sal: 1997r.- sala nr 1, 2009r.- sala nr 3
 • Wyposażenie sali nr 1- 2007r.
 • Wyposażenie sali nr 3- 2009r.
 • Elewacja budynku 2008r.,
 • Wymiana opłotowania 2007r., 2009r.,
 • Unowocześnianie placu zabaw 1991r., 2009r.
 • Ukwiecenie i zazielenianie terenu wokół placówki 2009r.,

W każdym roku szkolnym sale przedszkolne wzbogacane są o nowe zabawki i pomoce dydaktyczne.

Funkcjonowanie Gminnego Przedszkola w Rogowie

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, a organem prowadzącym jest Urząd Gminy w Rogowie. Stanowisko dyrektora od 1 stycznia 2009r. sprawuje Maria Kłosin.

W placówce zatrudnionych jest 12 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy:

 • 5 nauczycielek
 • 7 pracowników administracji obsługi
 • oraz logopeda i katechetka w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny i czynne jest w godzinach 6.30- 16.00.
Placówka działa w oparciu o ramowy rozkład dnia spełniający wymogi nowej podstawy programowej. Praca dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawcza realizowana jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego, programów własnych nauczycielek i planów rozwoju przedszkola. Odbywa się w 4 oddziałach liczących ok. 25 dzieci, prowadzonych przez wykwalifikowane nauczycielki.
Zgodnie z najnowszymi osiągnięciami pedagogiki i psychologii zajęcia z dziećmi prowadzone są metodami aktywizującymi ich wszechstronny rozwój. Tworzymy przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom, w którym dziecko czuje się ważne i do którego podchodzimy z radością. Dbamy o życzliwą atmosferę zapewniającą zrozumienie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dzieci w grupie rówieśniczej oraz minimalizująca tęsknotę związana z rozstaniem z rodzicami. Starając się wyjść na przeciw ich oczekiwaniom oraz propozycjom, wspierając ich w wychowaniu, udzielaniu stałych konsultacji, informując o możliwościach i postępach dzieci, a także dostarczając wiedzy pedagogicznej. Dążymy do tego, aby nasze przedszkole było centrum edukacji i kultury dla dzieci i ich rodzin.

Zapewnia opiekę, wychowanie i kształcenie
Zapewnia możliwość wspólnej zabawy
Wspomaga rozwój i edukację
Tworzy bezpieczne, przyjazne dostosowane do potrzeb warunki

Umożliwia osiągnięcie gotowości szkolnej
Wspiera działania wychowawcze rodziny

Nauczycielki monitorują indywidualny rozwój każdego dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Proces edukacyjny ukierunkowany jest na uzyskanie gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania, prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, bądź udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dzieci poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne, uczą się odróżniać dobro od zła. Kadra pedagogiczna promuje wartości demokratyczne, respektuje prawa dziecka i uczy z nich korzystać swoich wychowanków.

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Przedszkole współdziała z rodzicami i środowiskiem. Posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Sylwetka absolwenta:

 • posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia obowiązków szkolnych;
 • ma rozwinięte kompetencje społeczne na poziomie umożliwiającym podporządkowanie się wymogom szkolnym oraz współdziałanie w zespole;
 • jest zainteresowany nauką i książkami;
 • lubi aktywny udział w zadaniach i działania twórcze;
 • jest wrażliwy estetycznie;
 • podejmuje działania przyjazne przyrodzie;
 • akceptuje zdrowy styl życia;

Wizja przedszkola /forma graficzna/

Współdziała z rodzicami i środowiskiem

Prowadzi obserwacje i bada gotowość do nauki w szkole

Aktywizuje do działań na rzecz środowiska

Przestrzega i upowszechnia prawa dziecka

Stosuje nowatorskie metody pracy

Kształci kompetencje społeczne i buduje system wartości

Kierunki działania:

 1. Dostosowanie organizacji i sposobu funkcjonowania placówki do założeń reformy oświaty;
 2. Propagowanie aktywnych działań na rzecz środowiska;
 3. Ujęcie działań na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w system pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 4. Kształtowanie kompetencji społecznych oraz wartości demokratycznych;
 5. Poszerzenie działań edukacyjnych placówki o nowatorskie metody i formy pracy
 6. Udoskonalenie form współpracy z rodzicami i innymi podmiotami w celu zapewnienia dzieciom optymalnych warunków do indywidualnego, wszechstronnego rozwoju.
 7. Doskonalenie przestrzeni edukacyjnej dziecka.

Uroczystości i imprezy przedszkolne

 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Spotkania wigilijne
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Balik karnawałowy
 • Powitanie wiosny
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Dziecka
 • Wycieczki do różnych ciekawych miejsc: (Myślęcinek, Family Park, ZOO Poznań, Biskupin i Wenecja, fabryka ozdób choinkowych Gniezno, Zeurolandia Rogowo), wyjazdy do kin i teatrów.
 • Andrzejki, Dzień Ziemi, Pożegnanie przedszkola przez dzieci 6 - letnie

W uroczystościach często biorą udział całe rodziny i zaproszeni goście.

Osiągnięcia przedszkolaków

Podopieczni naszego przedszkola brali udział w festynach, przeglądach, programach edukacyjnych, konkursach sprawnościowych, plastycznych, recytatorskich i tanecznych na etapie przedszkolnym, gminnym, powiatowym i ogólnopolskim, oraz w akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz w Sprzątaniu Świata.

Największe osiągnięcia dzieci ostatnich lat:

Uczestnictwo dzieci w różnych formach prezentacji wiąże się z dużym wkładem pracy i zaangażowania nauczycieli, rodziców i dzieci. Podczas wzmagań konkursowych nasi wychowankowie uczą się dyscypliny, kształtują charakter, rozwijają swoje zainteresowania oraz godnie reprezentują naszą placówkę.

 • I Międzygminny Konkurs Recytatorski – Żnin 2006 r.- szczególne wyróżnienie
 • III Międzygminny Konkurs Recytatorski – Żnin 2008r..- szczególne wyróżnienie
 • I Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej – 2008r. –I miejsce
  II miejsce
 • II Gminny Przegląd Piosenki Przedszkolnej- 2009 r. – I miejsce
 • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Patrzę na moje miasto” – Płońsk 2007 r.,- wyróżnienie.
 • VI Międzygminny Konkurs Recytatorski – Żnin 2009 r., - II miejsce
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „ Wielkanocna Pisanka” – Gąsawa 2009r., III miejsce, wyróżnienie
 • X Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Foremka” Barcin 2009r., - wyróżnienie

Ostatnim, ważnym wydarzeniem, które miało miejsce w przedszkolu był Kiermasz Wielkanocny zorganizowany w dniach 15-16.03.2010 r.

Na kiermaszu wystawione zostały ozdoby świąteczne wykonane przez dzieci, nauczycielki i pracownice naszej placówki a także ozdoby pozyskane od sponsorów. Wpływy ze sprzedaży, która cieszyła się dużym zainteresowaniem zasiliły konto Rady Rodziców.

Największe osiągnięcia nauczycielek ostatnich lat:

Udział w konkursie organizowanym przez miesięcznik „Wychowanie w Przedszkolu”
B. Jóskowiak

„Wychowanie w Przedszkolu- moje czasopismo”- 2007/2008r, - III nagroda,
„Jak przedszkolak uczy się poznawać bliski i daleki świat” - 2008/2009r. – wyróżnienie za artykuł pt. „ Ech Pałuki, jak wy cudne”
E. Sosnowska

I miejsce w Ogólnopolskim konkursie „Radość sukcesu- smutek porażki” – 2005r. organizowany przez czasopismo „Wychowanie w przedszkolu”
Uzyskanie awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – 2007r.

Publikacje i pogramy nauczycielek
Wspaniałym źródłem wiedzy przydatnym przy modyfikacji pracy edukacyjnej są publikacje nauczycieli praktyków, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami zawodowymi na łamach czasopism pedagogicznych i na stronach internetowych. Nauczycielki naszej placówki również przesyłają swoje artykuły.

 • Program Wychowawczy Gminnego Przedszkola w Rogowie opracowany przez: E. Sosnowską, R. Świtała
 • Program Adaptacyjny opracowany przez: R. Świtała
 • Program „W krainie baśni i bajek” opracowany przez R Świtała
 • Program „Bajkowe spotkania” opracowany przez B. Jóskowiak
 • Program „Nasza mała ojczyzna- Rogowo i okolice” opracowany przez E. Sosnowską
 • Program „Europo witaj nam” opracowany przez G. Lewicką
 • Program „Prawa dziecka” opracowany przez M. Kłosin
 • Indywidualny Program Pracy z dzieckiem niepełnosprawnym opracowany przez: M. Kłosin
 • Artykuł pt. „Humor jest dobry na wszystko” w czasopiśmie „Wychowanie w Przedszkolu” nr 5 2006r.- E. Sosnowska
 • Artykuł „Inscenizacja na zimowe spotkanie” w czasopiśmie „Przedszkole” nr 4 2006r.
 • Publikacja materiałów własnego autorstwa i przy współpracy z koleżankami R. Świtała i B. Jóskowiak (programy, artykuły, scenariusze) na stronie internetowej www.literka.pl

Współpraca przedszkola ze środowiskiem

Ważnym elementem współpracy przedszkola, a co za tym idzie również nauczycieli jest pełnienie zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wpływa to na rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności społecznych. Zadania te są wypełniane przez współprace z różnymi osobami, organizacjami i instytucjami:

 • Zespołem Publicznych Szkół w Rogowie- „Gimnazjaliści czytają przedszkolakom”
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczna w Żninie- kierowanie dzieci na badania specjalistyczne. Kontakt dzieci i rodziców ze specjalistami daje możliwość wystawienia diagnozy, oraz likwidowanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.
 • Gminnym Domem Kultury w Rogowie- organizacja uroczystości i imprez przedszkolnych.
 • Biblioteką Gminną- możliwość wzbogacenia wiedzy na temat funkcjonowania biblioteki, rozwija umiejętności i nawyki korzystania z książek, które są podstawowym źródłem wiedzy.
 • Komendą Policji w Rogowie- wzbogacenie wiedzy dziecka na temat: „Bezpieczny przedszkolak na drodze”, „Poznajemy pracę policjanta”, „Ostrożnie w kontaktach z obcymi”.
 • NZOZ „Przychodnia Lekarska” w Rogowie- pomoc w ukształtowaniu i utrwaleniu nawyków higieniczno- zdrowotnych, spotkania z lekarzem i pielęgniarką.
 • Ochotniczą Strażą Pożarną- współudział w imprezach przedszkolnych,
 • Klubem „Seniora” i chórem „Aster” – wzajemna współpraca podczas uroczystości.o
 • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogowie- finansowanie posiłków dla dzieci z biedniejszych rodzin.
 • Urzędem Pocztowym w Rogowie- zapoznanie się z pracą listonosza
 • Urzędem Gminny w Rogowie- wsparcie finansowe na zakup nagród podczas organizowanych konkursów.
 • Wyższymi uczelniami: UAM Poznań, WSHM „Milenium” Gniezno, UMK Toruń, UKW, dawniej WSP, Akademia Bydgoszcz
 • Współpraca ze środowiskiem artystycznym: aktorami, cyrkowcami, komikami, magikami, wookirem, fotografami.
 • Nadleśnictwem Gołąbki- prowadzenie obserwacji środowiska leśnego, poznanie lasu i jego mieszkańców, uświadomienie dzieciom dbania o środowisko.
 • Współpraca z przedszkolami Żnina, Gąsawy, Janowca Wlkp.

Myśląc pozytywnie i przyszłościowo o wychowankach i ich rodzicach, dążymy do sukcesów z pełną energią wciąż się doskonaląc i rozwijając. Wspólnie z kadrą przedszkola stwarzamy coraz większe szanse edukacyjne i życiowe. Każde dziecko wraz ze swoimi możliwościami i trudnościami jest dla nas ważne. Przedszkole ma wypracowane sposoby prezentowania osiągnięć dzieci np. zajęcia otwarte, występy artystyczne dzieci w różnych środowiskach, wystawy prac w salach i teczkach, zdjęcia w albumach, tablice informacyjne i kącik dla rodziców.

Działamy na najwyższym poziomie naszych nauczycielskich i menedżerskich możliwości.

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Ogłoszenie lista
Dodaj ogłoszenie
Gmina Rogowo , Kościelna 8, 88-420 Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52 30 24 053, 52 30 24 077, 52 30 24 185, fax: 52 30 24 275, email: gmina@rogowo.paluki.pl
NIP: 562-17-11-384, Regon: 000539785
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x