Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Nasza Gmina / Historia
28 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Historia

 

Rogowo leży na terenie najstarszego osadnictwa okresu prasłowiańskiego. Przed przeszło 2.5 tyś. lat, był to obszar, na którym znajdowały się liczne prasłowiańskie osady kultury łużyckiej. Świadczą o tym pozostałości licznych osiedli, odkrytych podczas prac wykopaliskowych w najbliższym sąsiedztwie Rogowa, w Biskupinie i Izdebnie.

W okresie formowania się państwa polskiego Rogowo leżało na obszarach stanowiących centralny ośrodek kształtującej się Polski Piastowskiej.

Najstarsza wzmianka o Rogowie pochodzi już z 1311 r. W dniu 25.IV 1311 r. Mroczko z Rogowa, syn Przecława z Żernik otrzymał Rogowo w wyniku podziału majętności ojcowskiej. Następni właściciele przejęli od nazwy osady nazwisko Rogowscy i pieczętowali się herbem Grzymała. Rogowo więc musiało być osadą znaczną i starą, skoro już w 1380 r. była osadą lokowaną na prawach miejskich.Nie zachował się ani dokument lokacyjny, ani żaden zapis podający dokładną datę nadania osadzie praw miejskich. Jedynie wzmianka w dokumencie z 1380 r. określająca Rogowo jako "civitas" pozwala stwierdzić, że już wówczas była ona miastem i tę właśnie datę przyjąć hipotetycznie jako rok nadania jej praw miejskich.

Herbem miasta była łódź z dwoma skrzyżowanymi nad nią wiosłami, pomiędzy którymi znajdowały się trzy gwiazdy. Tło herbu amarantowe, łódź i wiosła w kolorze żółtym, a gwiazdy w kolorze niebieskim. Ulegał on, zwłaszcza rysunek łodzi, w ciągu wieków, pewnym modyfikacjom, a w późniejszym okresie szczyt tarczy zwieńczony został skrzydłami i głową anioła. Również nazewnictwo nie było ustalone, gdyż do końca wieku XIX używano w publikacjach i dokumentach wymiennie nazwy Rogów i Rogowo.

Nowo utworzone miasto nie wykazywało jednak z różnych względów specjalnej dynamiki rozwojowej. Między innymi z tego powodu, że był to teren licznych lokacji miejskich. W XIII i XIV wieku prawa miejskie otrzymały takie osady jak leżące w najbliższym sąsiedztwie Gąsawa, Wenecja, Żnin, Szubin i Kcynia. W pobliżu leżały ponadto takie prężne ośrodki jak Inowrocław i Gniezno, przy czym te ostatnie oraz Żnin, ze względów na swych właścicieli - arcybiskupów gnieźnieńskich - uzyskiwały w tych wiekach wiele korzystnych przywilejów.

W 1580 r. było w Rogowie zaledwie 7 rzemieślników, 6 rybaków, 1 komornik i piekarka. W tym też właśnie roku Rogowo dekretem starosty generalnego Wielkopolski zostało zmienione z miasta na wieś. Decyzja ta nie spowodowała oczywiście żadnych istotnych zmian w rozwoju Rogowa i trybie życia jego mieszkańców. Osada posiadała w dalszym ciągu układ przestrzenny i zabudowę o charakterze miejskim. Ponadto wybudowano w nim młyn wodny o dwóch kołach.

W okresie Potopu Szwedzkiego, Rogowo zostało doszczętnie zniszczone, spalone i obrabowane. Ówczesny właściciel Rogowa, Albert Węgierski odbudował je w całości. Obecny układ przestrzenny pochodzi z tego okresu. Następnie 15 czerwca 1672 r. odnowił i przywrócił miastu dawne przywileje. Była to już druga lokacja Rogowa. Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Zamieszkiwało w nim 210 mieszkańców. W tym stanie ostatni właściciel Rogowa, Jakub Korytowski - miecznik gnieźnieński - sprzedał je rządowi pruskiemu.

Na pewno świadomość narodowa mieszkańców Rogowa była silna, zwłaszcza, że w XVIII wieku Rogowo posiadało szkółkę parafialną. W 1794 r. podczas marszu Dąbrowskiego do Wielkopolski w okresie Powstania Kościuszkowskiego, w Rogowie stacjonował oddział lotny korpusu Dąbrowskiego pod dowództwem Stanisława Bielanowskiego. Po upadku Powstania Kościuszkowskiego i trzecim rozbiorze Polski rozwój miasta został zahamowany. W 1809 r. Rogowo liczyło zaledwie 200 mieszkańców, a w 1811 r. ich liczba spadła do 137.

Po zakończeniu wojen napoleońskich, na mocy traktatu wiedeńskiego ziemie, które zostały pod panowaniem pruskim, a więc i Rogowo, zaczęły podlegać systematycznej, stale pogłębiającej się akcji germanizacyjnej. W 1818 r. władze pruskie dokonały nowego podziału administracyjnego zagarniętych ziem polskich. Miasto Rogowo znalazło się w nowo utworzonym powiecie mogileńskim.

W tym układzie pozostało do 1887 r. kiedy to utworzono powiat żniński.

Powstanie Listopadowe nie znalazło szerszego rezonansu na brutalnie germanizowanych terenach. W 1845 r. utworzono Towarzystwo Łowieckie, które było zakonspirowaną organizacją powstańczą. W marcu 1848 r. podczas Wiosny Ludów mieszkańcy Rogowa wypędzają pruskich żandarmów z miasta, wywieszają flagi i godła narodowe i powołują polskie władze. W 1849 r. na polecenie władz pruskich rozebrano stary ratusz w Rogowie, a zostaje zbudowany nowy obiekt dla pruskiej administracji miasta. W 1883 r. w 400 rocznicę urodzin Marcina Lutra został oddany do użytku w Rogowie, wybudowany w centrum miasta, na środku rynku, kościół protestancki - symbol procesu niemczenia miasta i okolicznych wsi. Władze pruskie, aby pogłębić antagonizmy narodowe, osiedlały na ziemiach wykupionych od Polaków przede wszystkim Niemców wyznania protestanckiego.

Po utworzeniu w 1886 r. Komisji Kolonizacyjnej z niesłychaną brutalnością przeprowadzono rugi, stosując wszystkie próby przymusu ekonomicznego i politycznego do bezprawia włącznie. Poprawia się natomiast sytuacja ekonomiczna miasta, które po wielkim pożarze w 1804 r. ponownie zaczyna się rozwijać. Poważny wpływ na ten stan rzeczy, obok innych czynników, miał rozwój sieci komunikacyjnej. W 1871 r. zostaje wybudowana droga bita na trasie Bydgoszcz - Żnin - Rogowo, a w latach 1884/93 kolejka wąskotorowa na trasie Żnin - Rogowo - Ośno. Linia o długości 32 km, służyła dla ruchu osobowego i towarowego.

W dniu 27 XII 1918 r. w dniu, w którym do Poznania przybył Ignacy Paderewski wybuchło w mieście powstanie zbrojne ludności. To żywiołowe wystąpienie miało na celu wyzwolenie Wielkopolski i Pomorza, które nie chciały czekać pod zaborem pruskim na decyzje, jakie podejmie w sprawie przynależności tych ziem konferencja pokojowa w Paryżu. Wiadomość o wybuchu zbrojnego powstania w Poznaniu dopinguje lokalne rady ludowe, które aktywizują swą działalność i rozpoczynają przygotowania do przewrotu zbrojnego na swoich terenach. W Rogowie tworzy się w konspiracji oddział powstańczy złożony z mieszkańców Rogowa i okolicznych wsi. Wczesnym rankiem 1 stycznia 1919 r. opanowuje on Rogowo i przyłącza się do maszerującego na Żnin zgrupowania powstańczego. Organizatorem oddziału rogowskiego był Franciszek Bernard, a pierwszym komendantem miasta Władysław Szulc. Odzyskanie niepodległości przez Rogowo okazało się trwałe, mimo zmiennych kolei na froncie.

Pierwszym polskim burmistrzem miasta został Franciszek Sobczak. Powstają liczne polskie organizacje o charakterze społecznym i kulturalnym. Do niezwykle czynnych należało Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", któremu społeczeństwo ufundowało sztandar, który do dziś przechowywany jest w miejscowej Publicznej Szkoły Podstawowej. Niewiele natomiast zmieniło się w sytuacji społecznej i gospodarczej miasta, które poza gorzelnią i młynem nie miało większych zakładów przemysłowych i w związku z tym nie wykazywało tendencji rozwojowych. W wyniku wprowadzenia w życie ustawy samorządowej z 23 marca 1933 r. Rogowo utraciło prawa miejskie.

Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Ogłoszenie lista
Dodaj ogłoszenie
Gmina Rogowo , Kościelna 8, 88-420 Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52 30 24 053, 52 30 24 077, 52 30 24 185, fax: 52 30 24 275, email: gmina@rogowo.paluki.pl
NIP: 562-17-11-384, Regon: 000539785
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x