Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Pomoc Społeczna
28 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Ady, Wiwiany, Sylwiusza

Pomoc Społeczna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie stanowi jednostkę organizacyjną Gminy Rogowo powołaną do realizacji zadań pomocy społecznej określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 jednolity tekst ze zmianami).

         1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez Ośrodek polegają na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;

2) pracy socjalnej;

3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6) rozwijaniu nowych form  pomocy społecznej i samopomocy w ramach identyfikowanych potrzeb,

7) wykonywaniu innych zadań z zakresu pomocy społecznej w szczególności związanych z wdrażaniem i realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków ministerialnych oraz tworzenie i realizacja lokalnych programów osłonowych.

2. Ośrodek w zakresie pomocy społecznej realizuje:

1) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym,

2 )zadania własne Gminy,

3) zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie.

Szczegółowy zakres tych zadań określony jest w art. 17 i 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 jednolity tekst ze zmianami).

       3. Ośrodek realizuje także inne zadania na podstawie odrębnego upoważnienia Wójta Gminy Rogowo, a w szczególności:

1) zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 jednolity tekst ze zmianami) polegające na przyznawaniu i wypłacaniu osobom uprawnionym świadczeń rodzinnych,

2) zadania wynikające z ustawy z dnia 07 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 jednolity tekst ze zmianami) polegające na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowaniu działań wobec dłużników alimentacyjnych,

3) zadania wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 ze zmianami) polegające na przyznawaniu i wypłacaniu osobom uprawnionym dodatków mieszkaniowych,

4) zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 08.164.1027 jednolity tekst ze zmianami) polegające na prowadzeniu postępowań i wydawaniu decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,

5) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 ze zmianami.) polegające na tworzeniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

6) zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) polegające między innymi na tworzeniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy,

7) zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zmianami).

        4. Do zadań Ośrodka należy również:

1) tworzenie i prowadzenie świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, ukierunkowane na kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych;

2) prowadzenie Klubów Integracji Społecznej organizujących działania o charakterze terapeutycznym, zatrudnieniowym i pomocowym;

3) tworzenie i prowadzenie punktów konsultacyjnych dla ofiar przemocy;

4) organizowanie prac społecznie użytecznych;

     5. Ponadto Ośrodek realizuje inne zadania na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą Rady Gminy w Rogowie, w szczególności:

1) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogowo, a wynikających z ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 jednolity tekst ze zmianami).

    6. Przy realizacji zadań Ośrodek współdziała z istniejącymi instytucjami, organizacjami społecznymi, wszystkimi kościołami i związkami wyznaniowymi, zakładami pracy, z zagranicą, jak również osobami fizycznymi i innymi osobami prawnymi w celu realizacji zadań pomocy społecznej.

    7. Ośrodek jest samodzielną jednostką budżetową prowadzącą działalność finansową na  zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, 1240 ze zmianami.).

    8. Ośrodek gospodaruje wydzielonym majątkiem i nabytym mieniem, działa wydatkując przyznane dotacje i pozyskiwane dochody zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Kierownik - Mariola Kuchcińska

Dział świadczeń pomocy społecznej:

Starszy pracownik socjalny - Grażyna Stelmaszewska

Starszy pracownik socjalny - Iwona Kwaśny

Starszy pracownik socjalny - Lidia Koszel

Pracownik socjalny - Sabina Smaruj

Opiekunka domowa - Kruszyńska Teresa

Opiekunka domowa - Katulska Jolanta       

Dział świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych - Karolina Konieczka

Samodzielny referent ds. świadczeń rodzinnych - Monika Starczewska

Dział księgowo - administracyjny

Główny księgowy - Małgorzata Przywara

Referent ds. kadr i obsługi sekretariatu - Agnieszka Mikulska

Sprzątaczka - Jolenta Wojtecka

Pomoc administracyjna - Marta Trzeciak

Klub Integracji Społecznej

Specjalista ds. reintegracji zawodowej - Renata Marosz

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 7:15 do 15:15

Adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kolejowa 4
88-420 Rogowo
tel. (052) 30-24-210, 30-24-147
tel/fax (052) 30-24-210
e-mail: gosp@rogowo.paluki.pl

 - pomoc_spoleczna.jpg

Martyna Goclik
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Ogłoszenie lista
Dodaj ogłoszenie
Gmina Rogowo , Kościelna 8, 88-420 Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52 30 24 053, 52 30 24 077, 52 30 24 185, fax: 52 30 24 275, email: gmina@rogowo.paluki.pl
NIP: 562-17-11-384, Regon: 000539785
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x