Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
16 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Joachima, Nory, Stefana

Aktualności

 
2017-07-11

Wyniki otwartego konkursu ofert

 

Zarządzenie Nr 0050.33.2017

WÓJTA GMINY ROGOWO

z dnia 11 lipca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.[1]) i art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.[2]) oraz zarządzenia Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Rogowo w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017 roku

zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ogłosić wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, stosownie do „Ogłoszenia konkursu ofert” z dnia 12 czerwca 2017r. stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Rogowo z dnia 12 czerwca 2017r, w ten sposób, że wsparcia w realizowanych zadaniach udzielić następującym podmiotom:  

 

Lp

Nazwa oferenta

Wysokości dotacji w zł

Nazwa zadania publicznego

 1.

Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych PAŁUKI

1.300,00

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

2.

Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym

700,00

Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Rogowo.

 

§ 3. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.rogowo.bip.net.pl oraz na portalu internetowym Gminy Rogowo pod adresem: www.rogowo.paluki.pl.

 § 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

 Wójt Gminy Rogowo zarządzeniem Nr 0050.32.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku ogłosił konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań  w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2017r.

 Powołana Komisja dokonała oceny złożonych ofert i przygotowała propozycję podziału środków. Na zadanie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych złożono 2 oferty, natomiast na zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej nie złożono ofert.

 Wójt Gminy Rogowo po zapoznaniu się z protokołem Komisji dokonał ostatecznego podziału środków.

Stosownie do zapisu art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności:

1)  nazwę oferenta,

2)  nazwę zadania publicznego,

3)  wysokość przyznanych środków publicznych.

    Z kolei wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w sposób określony w art. 13 ust. 3 tj. poprzez ich zamieszczenie w  Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej organu administracji publicznej.

 Zatem podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione i konieczne.Wójt Gminy Rogowo
 
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Ogłoszenie lista
Dodaj ogłoszenie
Gmina Rogowo , Kościelna 8, 88-420 Rogowo, pow. żniński, woj. kujawsko-pomorskie
tel.: 52 30 24 053, 52 30 24 077, 52 30 24 185, fax: 52 30 24 275, email: gmina@rogowo.paluki.pl
NIP: 562-17-11-384, Regon: 000539785
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt: INTERmedi@   |   zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x